Zespół Szkół Ekonomiczno — Administracyjnych
w Bydgoszczy

IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

umożliwia zdobycie wykształcenia średniego w systemie zaocznym.

Bezpłatne Liceum dla Dorosłych.

 

INFO - FILM

Nauka trwa:

4 lata dla absolwentów gimnazjum i 8-letniej szkoły podstawowej,

3 lata dla absolwentów szkoły zawodowej.

 


Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach przedpołudniowych,

dodatkowo w każdy czwartek w godz. 16.00-19.00 są konsultacje indywidualne (bezpłatne). 

Po ukończeniu nauki słuchacz zdobywa świadectwo ukończenia szkoły średniej, dodatkowo może przystąpić do egzaminu dojrzałości.

Nabór do szkoły zaocznej trwa.

Zapraszamy do kontaktu:IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,Bezpłatne Liceum dla Dorosłych