9.jpg
DRZWI OTWARTE

Ekonomika dla uczniów szkół podstawowych
22.04.2023 r. 9:00 - 13:00

1.jpg
DRZWI OTWARTE

Ekonomika dla uczniów szkół podstawowych
22.04.2023 r. 9:00 - 13:00

2.jpg
4.jpg
5.jpg
DRZWI OTWARTE

Ekonomika dla uczniów szkół podstawowych
22.04.2023 r. 9:00 - 13:00

9.jpg
DRZWI OTWARTE

Ekonomika dla uczniów szkół podstawowych
22.04.2023 r. 9:00 - 13:00

6.jpg
7.jpg
8.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow

TECHNIK EKONOMISTA    

 

 Absolwent wykaże się wiedzą i umiejętnościami z zakresu:

 • stosowania wybranych przepisów prawa w prowadzeniem działalności;
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej;
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży;
 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku;
 • sporządzania biznesplanu;
 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
 • sporządzania dokumentacji kadrowej;
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.

 

 

 

 

Szkolny kanał na YoutubeSzkolny facebookSzkolny kanał na TikTokuSzkolny Instagram

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z życia szkoły wykonanymi przez naszych uczniów.

Najświeższe aktualności