9.jpg
DRZWI OTWARTE

Ekonomika dla uczniów szkół podstawowych
22.04.2023 r. 9:00 - 13:00

1.jpg
DRZWI OTWARTE

Ekonomika dla uczniów szkół podstawowych
22.04.2023 r. 9:00 - 13:00

2.jpg
4.jpg
5.jpg
DRZWI OTWARTE

Ekonomika dla uczniów szkół podstawowych
22.04.2023 r. 9:00 - 13:00

9.jpg
DRZWI OTWARTE

Ekonomika dla uczniów szkół podstawowych
22.04.2023 r. 9:00 - 13:00

6.jpg
7.jpg
8.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI                                   

 

Absolwent wykaże się wiedzą i umiejętnościami z zakresu:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
 • sporządzania dokumentacji kadrowej;
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami
 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych;
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych;
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
 • wyceniania składników aktywów i pasywów;
 • ustalania wyniku finansowego;
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
 • prowadzenia analizy finansowej.

 

Szkolny kanał na YoutubeSzkolny facebookSzkolny kanał na TikTokuSzkolny Instagram

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z życia szkoły wykonanymi przez naszych uczniów.

Najświeższe aktualności