Komunikat Dyrektora Szkoły

 

Egzamin maturalny w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy odbędzie się zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 24 kwietnia 2020r., w terminach według poniższego harmonogramu:

 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9.00

Godzina 14.00

g

poniedzialek

język polski-poziom podstawowy

język polski-poziom rozszerzony

9

wtorek

matematyka- poziom podstawowy

 

10

środa

język angielski- poziom podstawowy

język angielski- poziom rozszerzony

15

poniedzialek

matematyka- poziom rozszerzony

filozofia- poziom rozszerzony

16

wtorek

biologia-poziom podstawowy

wiedza o społeczeństwie-poziom rozszerzony

17

środa

chemia- poziom rozszerzony

informatyka- poziom rozszerzony

19

piątek

geografia- poziom rozszerzony

 

23

wtorek

 

język francuski- poziom rozszerzony

24

środa

fizyka- poziom rozszerzony

historia- poziom rozszerzony

 

Z chwilą ogłoszenia przez MEN szczegółowych informacji dotyczących organizacji egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2020, uczniowie / sluchacze otrzymają indywidualne harmonogramy egzaminu maturalnego.

Komunikat Dyrektora Szkoły

Świadectwa ukończenia szkoły IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy

 będą wydawane słuchaczom semestru VI A w szkole 24 kwietnia 2020r. w godzinach 14.30 – 15.30 wg indywidualnego harmonogramu. Osoby, które w tym dniu chcą odebrać świadectwo, proszone są o wcześniejszy kontakt z opiekunem (adres mailowy) w celu ustalenia godziny odbioru. Proszę wszystkich o zachowanie środków bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki, własny długopis). Słuchacze, którzy nie zadeklarują chęci odbioru świadectwa w dniu 24 kwietnia, mogą je odebrać w dowolnym terminie od poniedziałku do piątku, od 27 kwietnia 2020r., w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

 Słuchacze, którzy posiadają książki wypożyczone z biblioteki szkolnej, proszeni są o ich oddanie w dniu odbioru świadectwa.