Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych informuje, że konsultacje indywidualne dla słuchaczy LO dla Dorosłych zostają przełożone z dnia 11 kwietnia 2019 r. na dzień 16 maja 2019 r.