Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Bydgoszczy informuje, że zajęcia dla słuchaczy semestrów II – IV w LO dla Dorosłych odbędą się zgodnie z wcześniejszym harmonogramem, czyli w dniach 27.04.2019r., od godz. 8.00 i 28.04.2019r., od godz. 8.00.