EGZAMINY POPRAWKOWE PISEMNE I USTNE

DLA SEM. I A, III A, III B, V A LOZ

ODBĘDĄ SIĘ

DNIA 16 STYCZNIA 2020 R. (czwartek), GODZ. 16.00