KOMUNIKAT DYREKTORA

DLA SEMESTRU VIA LOZ

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, przełożona zostaje sesja egzaminacyjna dla semestru VI A w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Egzaminy odbędą się w dniach 15 – 22 kwietnia 2020r. Szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie.