Bydgoszcz, dn. 15.04.2020r.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

DLA SŁUCHACZY SEMESTRÓW  II A, IVA, IV B  LO

 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 kwietnia 2020r. od 15 kwietnia do 26 kwietnia 2020r. kontynuowane jest nauczanie zdalne.

 W związku z powyższym zdalnie odbywać się będą

konsultacje indywidualne w dniach 16 kwietnia i 23 kwietnia (czwartki) od godz. 16.00 oraz konsultacje zbiorowe w dniach 18 – 19 kwietnia i 25 – 26 kwietnia 2020r. zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej szkoły planem zajęć.

Sposób przekazywania materiałów i prowadzenia zajęć określa nauczyciel prowadzący zajęcia poprzez przesłanie niezbędnych informacji i materiałów dydaktycznych na pocztę mailową słuchacza.