Komunikat Dyrektora Szkoły

Świadectwa ukończenia szkoły IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy

 będą wydawane słuchaczom semestru VI A w szkole 24 kwietnia 2020r. w godzinach 14.30 – 15.30 wg indywidualnego harmonogramu. Osoby, które w tym dniu chcą odebrać świadectwo, proszone są o wcześniejszy kontakt z opiekunem (adres mailowy) w celu ustalenia godziny odbioru. Proszę wszystkich o zachowanie środków bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki, własny długopis). Słuchacze, którzy nie zadeklarują chęci odbioru świadectwa w dniu 24 kwietnia, mogą je odebrać w dowolnym terminie od poniedziałku do piątku, od 27 kwietnia 2020r., w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

 Słuchacze, którzy posiadają książki wypożyczone z biblioteki szkolnej, proszeni są o ich oddanie w dniu odbioru świadectwa.