Bydgoszcz, dn. 21.10.2020r.

 Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Bydgoszczy informuje, że zajęcia dydaktyczne w IV Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych odbywają się w systemie stacjonarnym zgodnie z planem zajęć zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.

W czasie zajęć obowiązuje przestrzeganie reżimu sanitarnego (dezynfekcja, maseczki, odstęp)