Komunikat Dyrektora Szkoły

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zmianie ulega harmonogram sesji egzaminacyjnej

w IV Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Termin egzaminów pisemnych i ustnych to: 18 – 31. 01.2021r.

Dokładny harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie.

Forma egzaminu (stacjonarna lub zdalna) będzie ustalona na podstawie aktualnego Rozporządzenia MEN.