Komunikat Dyrektora Szkoły

dla słuchaczy semestrów I A, III A, V A, V B

w IV Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 / 2021 Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2021 r.,

sesja egzaminacyjna dla słuchaczy semestrów I A, III A, V A, V B zostanie przeprowadzona zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie szkoły.

 Egzaminy  z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki  odbędą

się w formie pisemnej i ustnej, egzaminy z pozostałych przedmiotów odbędą się tylko w formie ustnej. Wszystkie egzaminy odbędą się  wg zasad ustalonych przez nauczyciela uczącego.

W czasie egzaminów nauczyciel ma prawo żądać od słuchacza włączenia kamery.

Każdy egzamin rozpoczyna nauczyciel na platformie Teams, zgodnie z harmonogramem egzaminów.