Rozpoczęcie zajęć w IV Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych 

w semestrze wiosennym w roku szkolnym  2020/2021

 Semestry: II A, IV A, VI A, VI B

rozpoczynają zajęcia 06 - 07.02.2021r. o godz. 8.00.

 Dokładny terminarz zajęć zamieszczony jest na stronie szkoły w zakładce „Terminarz zajęć”.

 Forma zajęć (stacjonarna lub zdalna za pośrednictwem platformy Teams) będzie ustalona na podstawie aktualnego Rozporządzenia MEN.

Informacje na ten temat zostaną podane w późniejszym terminie.