Bydgoszcz, 17.02.2021r.

Komunikat Dyrektora

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wydłużony zostaje okres nauczania zdalnego w IV Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Bydgoszczy do dnia 28 lutego 2021r.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z obowiązującym w okresie pandemii planem zajęć, za pośrednictwem platformy TEAMS oraz z wykorzystaniem innych, zaakceptowanych przez Dyrektora Szkoły, komunikatorów.

 Dyrektor Szkoły

Joanna Wójt