Komunikat Dyrektora Szkoły

Świadectwa ukończenia szkoły IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy

 będą wydawane słuchaczom semestru VI A w szkole 24 kwietnia 2020r. w godzinach 14.30 – 15.30 wg indywidualnego harmonogramu. Osoby, które w tym dniu chcą odebrać świadectwo, proszone są o wcześniejszy kontakt z opiekunem (adres mailowy) w celu ustalenia godziny odbioru. Proszę wszystkich o zachowanie środków bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki, własny długopis). Słuchacze, którzy nie zadeklarują chęci odbioru świadectwa w dniu 24 kwietnia, mogą je odebrać w dowolnym terminie od poniedziałku do piątku, od 27 kwietnia 2020r., w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

 Słuchacze, którzy posiadają książki wypożyczone z biblioteki szkolnej, proszeni są o ich oddanie w dniu odbioru świadectwa.

Bydgoszcz, dn. 15.04.2020r.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

DLA SŁUCHACZY SEMESTRÓW  II A, IVA, IV B  LO

 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 kwietnia 2020r. od 15 kwietnia do 26 kwietnia 2020r. kontynuowane jest nauczanie zdalne.

 W związku z powyższym zdalnie odbywać się będą

konsultacje indywidualne w dniach 16 kwietnia i 23 kwietnia (czwartki) od godz. 16.00 oraz konsultacje zbiorowe w dniach 18 – 19 kwietnia i 25 – 26 kwietnia 2020r. zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej szkoły planem zajęć.

Sposób przekazywania materiałów i prowadzenia zajęć określa nauczyciel prowadzący zajęcia poprzez przesłanie niezbędnych informacji i materiałów dydaktycznych na pocztę mailową słuchacza.