Bydgoszcz, 29.01.2021r.

Komunikat Dyrektora

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wydłużony zostaje okres nauczania zdalnego w IV Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Bydgoszczy do dnia 14 lutego 2021r.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z obowiązującym w okresie pandemii planem zajęć, za pośrednictwem platformy TEAMS (bezpośredni kontakt nauczyciela ze słuchaczami) oraz z wykorzystaniem innych, zaakceptowanych przez Dyrektora Szkoły, komunikatorów.

 Dyrektor Szkoły

Joanna Wójt

Rozpoczęcie zajęć w IV Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych 

w semestrze wiosennym w roku szkolnym  2020/2021

 Semestry: II A, IV A, VI A, VI B

rozpoczynają zajęcia 06 - 07.02.2021r. o godz. 8.00.

 Dokładny terminarz zajęć zamieszczony jest na stronie szkoły w zakładce „Terminarz zajęć”.

 Forma zajęć (stacjonarna lub zdalna za pośrednictwem platformy Teams) będzie ustalona na podstawie aktualnego Rozporządzenia MEN.

Informacje na ten temat zostaną podane w późniejszym terminie.