EGZAMINY POPRAWKOWE

DLA SEM. I A, III A, V A, V B LOZ

 

LUTY’ 2021

 

Poprawkowa sesja egzaminacyjna dla słuchaczy semestrów I A, III A, V A, V B w IV Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 Egzaminy  z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki  odbędą

się w formie pisemnej i ustnej, egzaminy z pozostałych przedmiotów odbędą się tylko w formie ustnej. Wszystkie egzaminy odbędą się  wg zasad ustalonych przez nauczyciela uczącego.

Każdy egzamin rozpoczyna nauczyciel na platformie Teams, zgodnie z poniższym harmonogramem egzaminów.

 

 

DATA

GODZINA

PRZEDMIOT

RODZAJ

EGZAMINU

NAUCZYCIEL

08.02.21r.

poniedziałek

16.00

język polski

pisemny+ustny

mgr Jolanta Markwitan

09.02.21r.

wtorek

16.00

język angielski

pisemny+ustny

mgr Aleksandra Siemaszko

10.02.21r.

środa

16.00

matematyka

pisemny+ustny

mgr Ewa  Szmagalska

11.02.21r.

czwartek

17.00

wiedza o społeczeństwie

historia i społeczeństwo

ustny

mgr Barbara Zawadzińska

18.00

biologia

ustny

mgr Magdalena Tomaszewska

18.00

fizyka

ustny

mgr inż. Alina Tyburek