Terminarz zajęć na Wydziale Zaocznym w semestrze

wiosenno-letnim w roku szkolnym 2018/2019

A. Zajęcia dydaktyczne:

Lp.

Semestry LO:

II A,  IV A,  IV B

Semestry końcowe LO:

VI A, VI B

1.

02 – 03.02.2019r. godz. 800

02 – 03.02.2019r. godz. 800

2.

16 – 17.02.2019r. godz. 800

16 – 17.02.2019r. godz. 800

3.

23 – 24.02.2019r. godz. 800

23 – 24.02.2019r. godz. 800

4.

09 – 10.03.2019r. godz. 800

09 – 10.03.2019r. godz. 800

5.

16 – 17.03.2019r. godz. 800

16 – 17.03.2019r. godz. 800

6.

30 – 31.03.2019r. godz. 800

30 – 31.03.2019r. godz. 800

7.

06 – 07.04.2019r. godz. 800

 

8.

27 – 28.04.2019r. godz.800

 

9.

18 – 19.05.2019r. godz. 800

 

 B. Sesja egzaminacyjna:

Lp.

Egzaminy

Semestry końcowe LO:  VI A, VI B

Semestry LO:
II A,  IV A,  IV B

1.

pisemne

01 – 03.04.2019r.

20 – 23.05.2019r.

2.

ustne

04 – 14.04.2019r.

24.05. – 08.06.2019r.

3.

poprawkowe pisemne

do 31 sierpnia 2019r.

do 31 sierpnia 2019r.

4.

poprawkowe ustne

do 31 sierpnia 2019r.

do 31 sierpnia 2019r.

 C. Konsultacje indywidualne w dniach:

     14.02.2019r., 21.02.2019r., 28.02.2019r., 07.03.2019r., 14.03.2019r., 21.03.2019r., 28.03.2019r., 04.04.2019r., 11.04.2019r.

     w godzinach 1600 – 1815 – wg osobnego harmonogramu

D. Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04. – 23.04.2019r.

E. Zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych: 26.04.2019r.

F. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 21.06.2019r.

G. Ferie letnie: 22.06. – 31.08. 2019r.

H. Rozpoczęcie zajęć w semestrze jesienno – zimowym roku szkolnego 2019/2020:

    dnia 07.09. – 08.09.2019r. – godz. 800