Kwalifikacja EKA.07 Prowadzenie rachunkowości KKZ

Cześć egzaminu

Termin

Część praktyczna

piątek 12.01.2024 r. godz. 12.30 w sali 14 zgodnie z indywidualnymi harmonogramami

 

 WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH ZOSTANIE ZAMIESZCZONY W GRUDNIU

WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych podczas egzaminu zawodowego w części praktycznej z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2019 r. – Formuła 2019.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej.

EKA.07 Prowadzenie rachunkowości: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.