KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY KKZ

 Zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (kkz), semestr rachunkowość, kwalifikacja EKA.05 rozpoczynają się w dniach 11 - 12.09.2021r. o godz. 8.00.

 Zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie stacjonarnym zgodnie z planem zajęć, który będzie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

W czasie zajęć obowiązuje przestrzeganie reżimu sanitarnego (dezynfekcja, maseczki, odstęp).

 

Komunikat Dyrektora Szkoły

 Zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w ZSEA w Bydgoszczy

 będą wydawane słuchaczom kwalifikacji  EKA.05  i  EKA.07  w  terminie od poniedziałku do piątku,

od 28 kwietnia 2021r., w godzinach od 7.00 do 14.30 w sekretariacie szkoły zaocznej.

 Proszę wszystkich o zachowanie środków bezpieczeństwa (maseczki, własny długopis).