Zapraszamy słuchaczy semestru IV A KKZ, kwalifikacja AU.65 po odbiór zaświadczeń o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego od dnia 11 maja 2020 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły zaocznej. Osoby, które chcą odebrać świadectwo, proszone są o wcześniejszy kontakt z sekretariatem szkoły zaocznej. Proszę wszystkich o zachowanie środków bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki, własny długopis)

Bydgoszcz, dn. 15.04.2020r.

 KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

DLA SŁUCHACZY SEMESTRU IVA KKZ, KWALIFIKACJA AU.65

 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 kwietnia 2020r. od 15 kwietnia do 26 kwietnia 2020r. kontynuowane jest nauczanie zdalne.

 W związku z powyższym zdalnie odbywać się będą

zajęcia dydaktyczne w dniach 18 – 19 kwietnia i 25 – 26 kwietnia 2020r. zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej szkoły planem zajęć.

Sposób przekazywania materiałów i prowadzenia zajęć określa nauczyciel prowadzący zajęcia poprzez przesłanie niezbędnych informacji i materiałów dydaktycznych na pocztę mailową słuchacza.