Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Bydgoszczy informuje, że w związku z trwającą akcją strajkową pracowników szkoły nie odbędą się planowane na 14 kwietnia 2019r. (niedziela) zajęcia dla słuchaczy KKZ. Zapraszamy słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych do śledzenia informacji na stronie internetowej szkoły.