Plan zajęć tylko dla tych słuchaczy kkz, którzy mieli zajęcia z P. M. Chołuj

(pracownia ekonomiczna-wynagrodzenia i pracownia ekonomiczna-daniny publiczne)

ulega zmianie i na najbliższy zjazd jest następujący:

18.10.br.–piątek:     w godz. 16.00 – 20.00 –  pracownia ekonomiczna, zajęcia w sali nr 16

19.10.br.–sobota:    w godz. 13.10 – 16.25 – wynagrodzenia i podatki, zajęcia w sali nr 17

20.10.br.–niedziela: w godz. 8.00 – 12.15 – wynagrodzenia i podatki

                                  w godz. 12.20 – 16.25 – język angielski zawodowy

 

Plan zajęć dla słuchaczy kkz, którzy mają zajęcia z P. D. Meller  

(pracownia ekonomiczna-wynagrodzenia i pracownia ekonomiczna-daniny publiczne)

jest bez zmian.

 

Ewa Szmagalska - wicedyrektor szkoły