ZMIANA PLANU ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY KKZ

 

Plan zajęć tylko dla tych słuchaczy kkz, którzy mieli zajęcia z P. M. Chołuj

(pracownia ekonomiczna-wynagrodzenia i pracownia ekonomiczna-daniny publiczne)

ulega zmianie i na najbliższy zjazd jest następujący:

25.10.br. –  piątek:   w godz. 16.00 – 20.00 – pracownia ekonomiczna, zajęcia w sali nr 16

26.10.br. –  sobota:  w godz. 13.10 – 16.25 –wynagrodzenia i podatki, zajęcia w sali nr 17

27.10.br. –  niedziela: w godz. 8.00 – 12.15 –wynagrodzenia i podatki, zajęcia w sali nr 17

                                 

 

Plan zajęć dla słuchaczy kkz, którzy mają zajęcia od września br. tylko z P. D. Meller  

(pracownia ekonomiczna-wynagrodzenia i pracownia ekonomiczna-daniny publiczne)

jest bez zmian.

 

Ewa Szmagalska - wicedyrektor szkoły