Zapraszamy słuchaczy semestru IV A KKZ, kwalifikacja AU.65 po odbiór zaświadczeń o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego od dnia 11 maja 2020 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły zaocznej. Osoby, które chcą odebrać świadectwo, proszone są o wcześniejszy kontakt z sekretariatem szkoły zaocznej. Proszę wszystkich o zachowanie środków bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki, własny długopis)