Rozpoczęcie zajęć na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ) 

w semestrze wiosennym w roku szkolnym  2020/2021

 

Semestry kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

rachunkowość - kwalifikacja EKA. 07,

rachunkowość - kwalifikacja EKA. 05

rozpoczynają zajęcia 23 - 24.01.2021r. o godz. 8.00.

Dokładny harmonogram zjazdów zamieszczony jest na stronie szkoły w zakładce „Terminarz zajęć KKZ”.

 Forma zajęć (stacjonarna lub zdalna za pośrednictwem platformy Teams) będzie ustalona na podstawie aktualnego Rozporządzenia MEN.

Informacje na ten temat zostaną podane w późniejszym terminie.