Bydgoszcz, 15.01.2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 13 stycznia 2021r. wydłużony zostaje okres nauczania zdalnego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kwalifikacja EKA.05 i EKA.07 do dnia 31 stycznia 2021r.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z ustalonym planem lekcji zamieszczonym na stronie szkoły za pośrednictwem platformy TEAMS (bezpośredni kontakt nauczyciela ze słuchaczami) oraz z wykorzystaniem innych, zaakceptowanych przez Dyrektora Szkoły, komunikatorów.

 

Dyrektor Szkoły

Joanna Wójt