Bydgoszcz, 03.03.2021r.

 

Komunikat Dyrektora

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wydłużony zostaje okres nauczania zdalnego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kwalifikacja EKA.05 i EKA.07.

Termin rozpoczęcia zajęć w systemie stacjonarnym zostanie podany w kolejnym komunikacie po ogłoszeniu stosownego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z obowiązującym w okresie pandemii planem zajęć, za pośrednictwem platformy TEAMS oraz z wykorzystaniem innych, zaakceptowanych przez Dyrektora Szkoły, komunikatorów.

 Dyrektor Szkoły

Joanna Wójt