Komunikat Dyrektora Szkoły

 Zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w ZSEA w Bydgoszczy

 będą wydawane słuchaczom kwalifikacji  EKA.05  i  EKA.07  w  terminie od poniedziałku do piątku,

od 28 kwietnia 2021r., w godzinach od 7.00 do 14.30 w sekretariacie szkoły zaocznej.

 Proszę wszystkich o zachowanie środków bezpieczeństwa (maseczki, własny długopis).