Komunikat Dyrektora Szkoły

 Zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w ZSEA w Bydgoszczy

 będą wydawane słuchaczom kwalifikacji  EKA.05  i  EKA.07  w  terminie od poniedziałku do piątku,

od 28 kwietnia 2021r., w godzinach od 7.00 do 14.30 w sekretariacie szkoły zaocznej.

 Proszę wszystkich o zachowanie środków bezpieczeństwa (maseczki, własny długopis).

 

Bydgoszcz, 03.03.2021r.

 

Komunikat Dyrektora

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wydłużony zostaje okres nauczania zdalnego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kwalifikacja EKA.05 i EKA.07.

Termin rozpoczęcia zajęć w systemie stacjonarnym zostanie podany w kolejnym komunikacie po ogłoszeniu stosownego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z obowiązującym w okresie pandemii planem zajęć, za pośrednictwem platformy TEAMS oraz z wykorzystaniem innych, zaakceptowanych przez Dyrektora Szkoły, komunikatorów.

 Dyrektor Szkoły

Joanna Wójt