Bydgoszcz, 15.01.2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 13 stycznia 2021r. wydłużony zostaje okres nauczania zdalnego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kwalifikacja EKA.05 i EKA.07 do dnia 31 stycznia 2021r.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z ustalonym planem lekcji zamieszczonym na stronie szkoły za pośrednictwem platformy TEAMS (bezpośredni kontakt nauczyciela ze słuchaczami) oraz z wykorzystaniem innych, zaakceptowanych przez Dyrektora Szkoły, komunikatorów.

 

Dyrektor Szkoły

Joanna Wójt

Rozpoczęcie zajęć na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ) 

w semestrze wiosennym w roku szkolnym  2020/2021

 

Semestry kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

rachunkowość - kwalifikacja EKA. 07,

rachunkowość - kwalifikacja EKA. 05

rozpoczynają zajęcia 23 - 24.01.2021r. o godz. 8.00.

Dokładny harmonogram zjazdów zamieszczony jest na stronie szkoły w zakładce „Terminarz zajęć KKZ”.

 Forma zajęć (stacjonarna lub zdalna za pośrednictwem platformy Teams) będzie ustalona na podstawie aktualnego Rozporządzenia MEN.

Informacje na ten temat zostaną podane w późniejszym terminie.