„AKCJA – KWALIFIKACJA 3”

Zapraszamy do uczestnictwa w realizowanym przez Technikum Ekonomiczne nr 6 w Zespole Szkół Ekonomiczno -Administracyjnych w Bydgoszczy i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej projekcie „AKCJA – KWALIFIKACJA 3”.

 1. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego i wdrażany w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja.
 2. Program jest realizowany w okresie od października 2020 roku do września 2020 r.
 3. W ramach projektu realizujemy:

- zajęcia dodatkowe o tematyce zawodowej, ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji i przygotowujące do wejścia na rynek pracy;

- szkolenie z zakresu ECDL BASE, zakończone uzyskaniem certyfikatu

 Zajęcia, w trakcie których  uczniowie  będą mogli pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności, poprowadzą następujący nauczyciele:

 1. Subiekt bez tajemnic mgr Agnieszka Lindop
 2. Excel dla opornych - mgr Agnieszka Lindop
 3. Zarządzanie budżetem podmiotu gospodarczego - mgr Sylwia Seroczyńska;  mgr Adrianna Górniewska
 4. Podstawy finansów przedsiębiorstw – księgowość w praktyce - mgr Sylwia Seroczyńska; mgr Adrianna Górniewska
 5. Dobry start do ekonomicznej kariery – mgr Anna Nowakowska-Szwajca; mgr Beata Chęcińska-Kopeć; mgr Sylwia Seroczyńska
 6. Analityk finansowy - mgr Beata Chęcińska -Kopeć; mgr Sylwia Seroczyńska
 7. Młody statystyk - mgr Beata Chęcińska -Kopeć;  mgr Sylwia Seroczyńska
 8. Wykorzystanie programów graficznych , jako wsparcie menadżera – mgr Beata Chęcińska-Kopeć
 9. Kadry i płace bez tajemnic – mgr  Anna Nowakowska-Szwajca
 10. Płace w praktyce – mgr Damian Meller
 11. Zaawansowana rachunkowość finansowa - mgr Małgorzata Kościelecka
 12. ECDL BASE - zajęcia praktyczne- mgr Roman Wojtkiewicz
 13. Zajęcia dodatkowe z matematyki dla klas 4 –mgr Ilona Draheim, mgr Anna Jankowiak, mgr Anna Podgórska - Falaszek

Harmonogram zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności kluczowe, przygotowujących do wejścia na rynek pracy

lp.

Nazwa zajęć

Ilość grup

Ilość uczniów w grupie

Ilość godzin dla grupy

Termin realizacji

Nauczyciel prowadzący

1

Excel dla opornych

a) 1gr

a) 12

a) 10

a) I semestr 2020/2021

mgr Agnieszka Lindop

2

Subiekt bez tajemnic 

  a) 1gr

b) 2gr

a) 12

 b) 12

a) 10

b) 10

a) II semestr 2020/2021

b) II semestr 2020/2021

mgr Agnieszka Lindop

3

Zarządzanie budżetem podmiotu gospodarczego

a) 1gr

 b) 1gr

a) 12

b) 12

a) 30

b) 30

a) I sem 2020/2021

b) II sem 2020/2021

mgr Sylwia Seroczyńska;   mgr Adrianna Górniewska

4

Podstawy finansów przedsiębiorstw – księgowość w praktyce

 a) 1gr

b) 1gr

a) 12

b) 12

a) 20

b) 20

a) I sem 2020/2021

b) II sem 2020/2021

mgr Sylwia Seroczyńska;  mgr Adrianna Górniewska

5

Dobry start do ekonomicznej kariery

 a) 1gr

a) 12

a) 40

a) cały rok 2020/2021

 mgr Anna Nowakowska-Szwajca, mgr B. Chęcińska-Kopeć i mgr S.Seroczyńska

6

Analityk finansowy

 a) 1gr

b) 1gr

a) 12

b) 12

a) 15

b) 15

a) I sem 2020/2021

b) II sem 2020/2021

mgr Beata Chęcińska -Kopeć;  mgr Sylwia Seroczyńska

7

Młody statystyk

 a) 1gr

b) 1gr

a) 12

b) 12

a) 15

b) 15

a) I sem 2020/2021

b) II sem 2020/2021

mgr Beata Chęcińska -Kopeć;  mgr Sylwia Seroczyńska

8

Wykorzystanie programów graficznych , jako wsparcie menadżera

 a) 1gr

a) 12

a) 30

a) cały rok 2020/2021

mgrBeata Chęcińska-Kopeć

9

Kadry i płace bez tajemnic

a)1gr

b)1gr

a)12

b)12

a)20

b)20

a) I sem 2020/2021

b) II sem 2020/2021

mgr  Anna Nowakowska-Szwajca

10

Płace w praktyce

a) 1gr

b) 1gr

a) 12

b) 12

a) 20

b) 20

a) I sem 2020/2021

b) II sem 2020/2021

mgr D.Meller

11

Zaawansowana rachunkowość finansowa

a) 1gr

b) 1gr

a) 12

b) 12

a) 20

b) 20

a) I sem 2020/2021

b) II sem 2020/2021d) II sem 2019/2020

mgr Małgorzata Kościelecka

12

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla klas 4 –mgr Anna Jankowiak

a)2gr

a)15os/gr

a)25h/gr

Od stycznia 2021

 mgr Anna Jankowiak

13

 Zajęcia dodatkowe z matematyki dla klas 4 –mgr Anna Podgórska - Falaszek

a)2gr

a)15os/gr

a)20h/gr

Od stycznia 2021

mgr Agata Podgórska -Falszek

14

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla klas 4 –mgr Ilona Draheim

a)1gr

a)15

a)40h

Od stycznia 2021

mgr Ilona Draheim

Szkolenia

15

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do wejścia na rynek pracy ECDL BASE – szkolenie z certyfikatem - klasy 1

 a) 1gr

b) 1gr

a) 12

b) 12

a) 60

b) 60

a) rok szkolny 2020/2021

b) rok szkolny 2020/2021

mgr R.Wojtkiewicz

16

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do wejścia na rynek pracy ECDL BASE – szkolenie z certyfikatem - dla zaawansowanych

 a) 1gr

b) 1gr

a) 14

b) 14

a) 30

b) 30

a) rok szkolny 2020/2021

b) rok szkolny 2020/2021

mgr R.Wojtkiewicz

17

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do wejścia na rynek pracy ECDL BASE – szkolenie z certyfikatem - dla zaawansowanych

 a) 1gr

b) 1gr

a) 16

b) 16

a) 30

b) 30

a) rok szkolny 2020/2021

b) rok szkolny 2020/2021

mgr R.Wojtkiewicz

   Zgłoś się na zajęcia rozpoczynające się w tym semestrze!

UWAGA!

UCZNIOWIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ZGŁASZAJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO DO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO 

WAŻNE!

Termin rekrutacji na zajęcia rozpoczynające się w I semestrze 2020/2021 upływa 24.09.2020 o godz. 15.00

Termin rekrutacji na zajęcia rozpoczynające się w II semestrze 2020/2021 upływa 16.12.2020 o godz. 15.00

 

Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w projekcie jest złożenie wypełnionego i podpisanego przez uczniów oraz rodziców (w wypadku uczniów nieletnich) formularza zgłoszenia.

 

W razie pytań należy skontaktować się z nauczycielem prowadzącym grupę lub z koordynatorem projektu mgr Agnieszką Pawełczak

 

 Druk formularza dla uczennicy/ucznia  do pobrania plik Word 102 KB

 Druk formularza dla uczennicy/ucznia  do pobrania plik PDF 206 KB

 

REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Akcja – kwalifikacja 3”

 

 Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu "Akcja - kwalifikacja 3" współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Październik 2020

Grudzień 2020

Styczeń 2021

Luty 2021

Marzec 2021

Kwiecień 2021

Maj 2021