Konto Rady Rodziców:

Bank Pocztowy

88 1320 1117 2080 6000 2000 0001

Wpłacając pieniądze prosimy podawać:

nazwisko i imię dziecka i koniecznie klasę.