REKRUTACJA 2019-2020 

 

WARTO WYBRAĆ EKONOMIK, BO WARTO WYBRAĆ SUKCES!!!

Drzwi otwarte dla gimnazjalistów: 13.04.2019 r. (sobota), godz. 9.00-13.00

Targi Edukacyjne w Myślęcinku: 26.03.2019 r.

Film – zapraszamy do Ekonomika

 Link do logowanie się do systemu naboru

 

 NIE WYMAGAMY ŻADNYCH ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH 

Szkoła oferuje naukę w Technikum nr 6 Ekonomicznym

4 lata na podbudowie szkoły gimnazjalnej

5 lat na podbudowie szkoły podstawowej

Kierunki kształcenia:

Technik Ekonomista

Technik Rachunkowości

FAQ (– najczęściej zadawane pytania) 

 

Informacje dla uczniów na podbudowie szkoły gimnazjalnej

Lp.

Nazwa szkoły

Typ oddziału

Profil/dyscyplina sportowa/zawód/kurs kwalifikacyjny

Liczba oddziałów

1

Technikum nr 6 Ekonomiczne z oddziałami dotychczasowego Technikum Ekonomicznego nr 1

1ag
ogólnodostępny

technik rachunkowości
klasa

ekonomiczno-matematyczna. Specjalizacja: analiza kredytowa przedsiębiorstwa.
Rozszerzenia: język angielski, matematyka

1

1bg
ogólnodostępny

technik ekonomista
klasa
ekonomiczno-geograficzna.
Rozszerzenia: język angielski, geografia

1

1cg
ogólnodostępny

technik rachunkowości
klasa

ekonomiczno-prawna.
Rozszerzenia: język angielski, historia

1

1dg
ogólnodostępny

technik ekonomista
klasa

ekonomiczno-prawna.   Specjalizacja: podatki w działalności gospodarczej.
Innowacja programowa ECDL (Europejski Certyfikat

Umiejętności Komputerowych)
Rozszerzenia: język angielski, geografia

1

1eg
ogólnodostępny

technik rachunkowości
klasa
ekonomiczna.
Innowacja programowa: psychologia biznesu

Rozszerzenia: język angielski, matematyka

1

2

IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogólnodostępny

profil ogólny

3

3

kwalifikacyjne kursy zawodowe

ogólnodostępny

AU.36
Prowadzenie rachunkowości

1

ogólnodostępny

A.65
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

1

ogólnodostępny

AU.68
Obsługa klienta w jednostkach administracji

1

 Informacje dla uczniów na podbudowie szkoły podstawowej

Lp.

Nazwa szkoły

Typ oddziału

Profil/dyscyplina sportowa/zawód/kurs kwalifikacyjny

Liczba oddziałów

1

Technikum nr 6 Ekonomiczne

1a
ogólnodostępny

technik rachunkowości
klasa

ekonomiczno-matematyczna. Specjalizacja: analiza kredytowa przedsiębiorstwa.
Rozszerzenia: język angielski, matematyka     

1

1b
ogólnodostępny

technik ekonomista
klasa

ekonomiczno-geograficzna.
Rozszerzenia: język angielski, geografia

1

1c
ogólnodostępny

technik rachunkowości
klasa

ekonomiczno-prawna.
Rozszerzenia: język angielski, historia     

1

1d
ogólnodostępny

technik ekonomista
klasa

ekonomiczno-prawna.   Specjalizacja: podatki w działalności gospodarczej.
Rozszerzenia: język angielski, geografia

1

1e
ogólnodostępny

technik rachunkowości klasa
ekonomiczna.                          Innowacja programowa: psychologia biznesu
Rozszerzenia: język angielski, matematyka

1

  NIE WYMAGAMY ŻADNYCH ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH

FAQ (– najczęściej zadawane pytania) 

  WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ DLATEGO, ŻE MASZ MOŻLIWOŚĆ:

 • uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną i przyjazną kadrę nauczycieli,
 • wziąć udział w obozie integracyjnym dla klas pierwszych,
 • rozwijać talent aktorski i wokalny w szkolnym teatrze,
 • zostać prezenterem telewizyjnym w telewizji TETV, dziennikarzem lub fotoreporterem szkolnym w szkolnej gazetce „Bez cenzury”,
 • korzystać z nowoczesnych pracowni komputerowych
 • poznać smaki pracy społecznej w Samorządzie Szkolnym, PCK, wolontariacie,
 • nauczyć się tańczyć z profesjonalną kadrą instruktorską,
 • korzystać z fantastycznie wyposażonej biblioteki multimedialnej,
 • uczestniczyć w życiu kulturalnym Bydgoszczy, wychodząc z kolegami i koleżankami do kina, teatru, filharmonii, opery,
 • odbywać praktykę zawodową u największych pracodawców Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego,
 • realizować płatne staże wakacyjne w największych finansowych instytucjach naszego regionu,
 • uczestniczyć w programie zagranicznych praktyk zawodowych w Sewilli „Młodzi Ekonomiści na Europejskim Rynku Pracy”, w ramach europejskiego programu Erasmus+

Drzwi otwarte dla gimnazjalistów: 13.04.2019r. (sobota), godz. 9.00-13.00

WARTO WYBRAĆ EKONOMIK, BO WARTO WYBRAĆ SUKCES!