REKRUTACJA 2019-2020

 

WARTO WYBRAĆ EKONOMIK, BO WARTO WYBRAĆ SUKCES!!!

Film – zapraszamy do Ekonomika

#poDzwonku - Lekcja 4 ZSE-A Ekonomik - Film

 

 Link do logowanie się do systemu naboru

 

 W A Ż N A   I N F O R M A C J A   D L A   K A N D Y D A T Ó W

Do dokumentów składanych do szkoły należy dołączyć, w wersji papierowej,
2 podpisane fotografie legitymacyjne.

Wersję elektroniczną zdjęcia (jpg), niezbędną do wykonania identyfikatora,
proszę przesłać, wraz z imieniem i nazwiskiem, na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 NIE WYMAGAMY ŻADNYCH ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH 

Szkoła oferuje naukę w Technikum nr 6 Ekonomicznym

4 lata na podbudowie szkoły gimnazjalnej

5 lat na podbudowie szkoły podstawowej

Kierunki kształcenia:

Technik Ekonomista

Technik Rachunkowości

FAQ (– najczęściej zadawane pytania) 

 

Informacje dla uczniów na podbudowie szkoły gimnazjalnej

Lp.

Nazwa szkoły

Typ oddziału

Profil/dyscyplina sportowa/zawód/kurs kwalifikacyjny

Liczba oddziałów

1

Technikum nr 6 Ekonomiczne z oddziałami dotychczasowego Technikum Ekonomicznego nr 1

1ag
ogólnodostępny

technik rachunkowości
klasa ekonomiczno-matematyczna.

Specjalizacja: analiza kredytowa przedsiębiorstwa.
Rozszerzenia: matematyka, język angielski

Uzupełnienie: historia i społeczeństwo

1

1bg
ogólnodostępny

technik ekonomista
klasa ekonomiczno-geograficzna
Rozszerzenia: geografia, język angielski

Uzupełnienie: historia i społeczeństwo

1

1cg
ogólnodostępny

technik rachunkowości
klasa ekonomiczno-prawna

Innowacja: Prawo w przedsiębiorstwie
Rozszerzenia: historia, język angielski

Uzupełnienie: przyroda

1

1dg
ogólnodostępny

technik ekonomista
klasa ekonomiczno-prawna

Specjalizacja: podatki w działalności gospodarczej.

Innowacja ECDL
(Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)
Rozszerzenia: geografia, język angielski

Uzupełnienie: historia i społeczeństwo

1

1eg
ogólnodostępny

technik rachunkowości

klasa ekonomiczna

Innowacja programowa: psychologia biznesu
Rozszerzenia: matematyka, język angielski

Uzupełnienie: historia i społeczeństwo, psychologia biznesu

1

2

IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogólnodostępny

profil ogólny

3

3

kwalifikacyjne kursy zawodowe

ogólnodostępny

AU.36
Prowadzenie rachunkowości

1

ogólnodostępny

A.65
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

1

ogólnodostępny

AU.68
Obsługa klienta w jednostkach administracji

1

 Informacje dla uczniów na podbudowie szkoły podstawowej

Lp.

Nazwa szkoły

Typ oddziału

Profil/dyscyplina sportowa/zawód/kurs kwalifikacyjny

Liczba oddziałów

1

Technikum nr 6 Ekonomiczne

1a
ogólnodostępny

technik rachunkowości
klasa ekonomiczno-matematyczna

Specjalizacja: analiza kredytowa przedsiębiorstwa.
Rozszerzenia: matematyka, język angielski

1

1b
ogólnodostępny

technik ekonomista
klasa ekonomiczno-geograficzna
Rozszerzenia: geografia, język angielski

1

1c
ogólnodostępny

technik rachunkowości
klasa ekonomiczno-prawna

Innowacja: Prawo w przedsiębiorstwie
Rozszerzenie: geografia, język angielski

1

1d
ogólnodostępny

technik ekonomista
klasa ekonomiczno-prawna

Specjalizacja: podatki w działalności gospodarczej.

Innowacja ECDL
(Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)
Rozszerzenie: geografia, język angielski

1

1e
ogólnodostępny

technik rachunkowości

klasa ekonomiczna

Innowacja programowa: psychologia biznesu
Rozszerzenia: matematyka, język angielski

1

  NIE WYMAGAMY ŻADNYCH ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH.

FAQ (– najczęściej zadawane pytania) 

  WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ DLATEGO, ŻE MASZ MOŻLIWOŚĆ:

 • uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną i przyjazną kadrę nauczycieli,
 • wziąć udział w obozie integracyjnym dla klas pierwszych,
 • rozwijać talent aktorski i wokalny w szkolnym teatrze,
 • zostać prezenterem telewizyjnym w telewizji TETV, dziennikarzem lub fotoreporterem szkolnym w szkolnej gazetce „Bez cenzury”,
 • korzystać z nowoczesnych pracowni komputerowych
 • poznać smaki pracy społecznej w Samorządzie Szkolnym, PCK, wolontariacie,
 • nauczyć się tańczyć z profesjonalną kadrą instruktorską,
 • korzystać z fantastycznie wyposażonej biblioteki multimedialnej,
 • uczestniczyć w życiu kulturalnym Bydgoszczy, wychodząc z kolegami i koleżankami do kina, teatru, filharmonii, opery,
 • odbywać praktykę zawodową u największych pracodawców Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego,
 • realizować płatne staże wakacyjne w największych finansowych instytucjach naszego regionu,
 • uczestniczyć w programie zagranicznych praktyk zawodowych w Sewilli „Młodzi Ekonomiści na Europejskim Rynku Pracy”, w ramach europejskiego programu Erasmus+

WARTO WYBRAĆ EKONOMIK,
BO WARTO WYBRAĆ SUKCES!