REKRUTACJA 2021-2022

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką w naszej szkole na spotkanie on-line, które odbędzie się w piątek 21 maja o godz. 10.00.
Szczegóły wydarzenia na oficjalnym facebook'owym profilu szkoły.
Zachęcamy do zadawania pytań w zakładce "dyskusja". Odpowiemy na nie podczas wirtualnej rozmowy.
Link do  eventu: Oficjalny profil FB szkoły.

Link do spotkania na platformie Teams.

  Trzecie spotkanie on-line z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego, odbędzie się 27.05.2021.
 
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej szkoły i przeglądania naszej szkolnej galerii.
 

WARTO WYBRAĆ EKONOMIK, BO WARTO WYBRAĆ SUKCES!!!

Film – zapraszamy do Ekonomika

#poDzwonku - Lekcja 4 ZSE-A Ekonomik - Film

Link do logowanie się do systemu naboru

W A Ż N A   I N F O R M A C J A   D L A   K A N D Y D A T Ó W

Do dokumentów składanych do szkoły należy dołączyć, w wersji papierowej,
2 podpisane fotografie legitymacyjne.

NIE WYMAGAMY ŻADNYCH ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH 

Szkoła oferuje naukę w Technikum Ekonomicznym nr 6

5 lat na podbudowie szkoły podstawowej

Kierunki kształcenia:

Technik Ekonomista

Technik Rachunkowości

FAQ (– najczęściej zadawane pytania)

 Sprawdź nas i nasze wyniki. Instrukcja obrazkowa krok po kroku. (plik w pdf)

 Technikum Ekonomiczne nr 6

Typ oddziału

Zawód/ profil/ specjalizacja/ rozszerzenia

1a ogólnodostępny

technik rachunkowości

klasa ekonomiczno-matematyczna

Specjalizacja: analiza kredytowa przedsiębiorstwa.

Rozszerzenia: język angielski, matematyka

1b ogólnodostępny

technik ekonomista

klasa ekonomiczno-administracyjna

specjalizacja: prawo administracyjne

Rozszerzenia: język angielski, historia

1c ogólnodostępny

technik ekonomista

klasa ekonomiczno-prawna

Specjalizacja: podatki w działalności gospodarczej

Innowacja programowa ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)

Rozszerzenie: język angielski, historia + ECDL

1d ogólnodostępny

technik rachunkowości

klasa ekonomiczna     

Specjalizacja: rachunkowość zarządcza

Innowacja programowa: psychologia biznesu

Rozszerzenie: język angielski, geografia + psychologia biznesu

 NIE WYMAGAMY ŻADNYCH ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH.

 

Informacje dla uczniów na podbudowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, szkoły zawodowej lub branżowej I stopnia

Lp.

Nazwa szkoły

Typ oddziału

Profil/zawód/kurs kwalifikacyjny

Liczba oddziałów

1

IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

ogólnodostępny

profil ogólny

2

2

kwalifikacyjne kursy zawodowe

ogólnodostępny

EKA.05.
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

1

ogólnodostępny

EKA.07.
Prowadzenie rachunkowości

1

ogólnodostępny

EKA.01.
Obsługa klienta w jednostkach administracji

1

NIE WYMAGAMY ŻADNYCH ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH.

FAQ (– najczęściej zadawane pytania)

 

WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ DLATEGO, ŻE MASZ MOŻLIWOŚĆ:

 • uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną i przyjazną kadrę nauczycieli,
 • wziąć udział w obozie integracyjnym dla klas pierwszych,
 • rozwijać talent aktorski i wokalny w szkolnym teatrze,
 • zostać prezenterem telewizyjnym w telewizji TETV, dziennikarzem lub fotoreporterem szkolnym,
 • korzystać z nowoczesnych pracowni komputerowych
 • poznać smaki pracy społecznej w Samorządzie Szkolnym, PCK, wolontariacie,
 • nauczyć się tańczyć z profesjonalną kadrą instruktorską,
 • korzystać z fantastycznie wyposażonej biblioteki multimedialnej,
 • uczestniczyć w życiu kulturalnym Bydgoszczy, wychodząc z kolegami i koleżankami do kina, teatru, filharmonii, opery,
 • odbywać praktykę zawodową u największych pracodawców Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego,
 • realizować płatne staże wakacyjne w największych finansowych instytucjach naszego regionu,
 • uczestniczyć w programie zagranicznych praktyk zawodowych „Młodzi Ekonomiści na Europejskim Rynku Pracy”, w ramach europejskiego programu Erasmus+

WARTO WYBRAĆ EKONOMIK,
BO WARTO WYBRAĆ SUKCES!

 

Wirtualne DRZWI OTWARTE W EKONOMIKU