FAQ (= Frequently Asked Questions
– najczęściej zadawane pytania) 

 1. Ile lat trwa nauka w szkole?

Nauka w szkole trwa 5 lat.

       2. Jaki będzie podział między zajęciami ogólnymi a zawodowymi?

Około 30% wszystkich godzin to czas przeznaczony na kształcenie zawodowe.

 

 1. W jakich zawodach szkoła będzie kształcić w roku szkolnym 2023/2024?

Szkoła będzie kształcić w zawodzie technik ekonomista oraz technik rachunkowości.

 

 1. Jakie kwalifikacje można zdobyć, ucząc się w zawodzie technik ekonomista, a jakie w zawodzie technik rachunkowości?

Szczegółowe informacje o zawodach:

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK EKONOMISTA

 

 1. Gdzie można podjąć pracę po ukończeniu szkoły?

Nauka w szkole pozwoli zdobyć umiejętności wymagane przez banki, biura rachunkowe, urzędy skarbowe, instytucje administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe. Uczniowie nabędą wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, poprowadzenie firm rodzinnych.

 

 1. Czy szkoła zapewnia praktyki?

Tak, szkoła zapewnia praktyki. Jednak jeżeli uczeń chciałby odbyć praktykę w wybranym przez siebie miejscu (zgodnie z kierunkiem kształcenia), to istnieje taka możliwość.

 

 1. Czy można odbyć praktykę za granicą?

Uczeń może odbyć praktykę za granicą w ramach projektu Erasmus+ "Młodzi Ekonomiści na Europejskim Rynku Pracy". W roku 2023/2024 projekt będzie realizowany w Hiszpanii.

 

 1. Czy jest możliwość odbycia dodatkowych staży?

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość odbycia w ramach projektu unijnego płatnego stażu wakacyjnego w czołowych bydgoskich firmach.

 

 1. Jaki jest limit punktów gwarantujących przyjęcie do szkoły?

Szkoła nie określa limitu punktów, gwarantujących przyjęcie do określonej klasy. Przy obliczaniu ilości punktów bierze się pod uwagę oceny z języka polskiego i matematyki (obligatoryjne), ocenę z geografii, historii lub WOS (system wybiera wyższą ocenę) oraz z języka angielskiego lub innego języka obcego (istotna jest wyższa ocena).

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w zakładce ZASADY REKRUTACJI.

 

 1. Czy można przyjść i zwiedzić szkołę?

Tak, zapraszamy. Każdego roku w kwietniu są organizowane "Drzwi otwarte". Zachęcamy do odwiedzenia szkoły właśnie tego dnia, gdyż wówczas prezentujemy w atrakcyjny sposób nasze możliwości.

 

 1. Jakich języków obcych będę się uczyć?

Podstawowym językiem nauczanym w naszej szkole jest język angielski. Drugim językiem, realizowanym w mniejszym wymiarze godzin, jest język niemiecki.

 

 1. Ilu uczniów jest w klasach?

W klasach zwykle jest od 26 do 32 uczniów.

 

 1. Czy w Sali komputerowej każdy uczeń ma samodzielne stanowisko?

Wszystkie zajęcia w pracowniach komputerowych odbywają się z podziałem na grupy, dzięki czemu uczniowie pracują samodzielnie.

 

 1. Ile minut trwają przerwy?

Przerwy trwają 5 minut, 10 minut oraz jest jedna przerwa 15-minutowa i jedna 20-minutowa.

 

 1. Czy w szkole jest bezpiecznie? Czy każdy może wejść do szkoły?

Szkoła jest bezpieczna. Uczniowie i pracownicy otwierają drzwi kartą – kluczem RFID.

Portier pilnuje, aby nikt niepożądany nie wszedł na teren szkoły.

 

 1. Czy w szkole są prowadzone zajęcia dodatkowe? Czy są one płatne?

Zajęcia dodatkowe są prowadzone w ramach kółek zainteresowań oraz w ramach projektów unijnych. Obecnie prowadzone są zajęcia w ramach projektu unijnego "Akcja – kwalifikacja 4". Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie, w zakładce Projekty Unijne. Zajęcia są nieodpłatne.

 

 1. Czy są organizowane wycieczki zagraniczne?

Tak. W ciągu ostatnich lat nasi uczniowie zwiedzili Berlin, Pragę, Wiedeń, Drezno, Karlskronę. W przyszłym roku planowana jest wycieczka do Włoch i do Paryża.

 

 1. Czy szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi?

Szkoła współpracuje z wszystkimi bydgoskimi uczelniami wyższymi. Z Politechniką Bydgoską oraz Wyższą Szkołą Bankowości mamy podpisane umowy partnerskie.

 

 1. W jaki sposób szkoła rozwija zainteresowania uczniów?

Nasi uczniowie z powodzeniem biorą udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych szkolnych oraz międzyszkolnych. Mamy laureatów i finalistów w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości organizowanym przez UMK w Toruniu, w Olimpiadzie Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, a także w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich.

 

 1. Czy są organizowane wyjścia do kina, teatru albo opery?

Tak. Uczniowie wychodzą do kina na interesujące filmy, najczęściej poruszające ważną tematykę społeczną lub filmy inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Chodzą również na spektakle teatralne.

 

 1. Jaki jest poziom w szkole? Czy słaby lub przeciętny uczeń sobie poradzi?

Uczniowie i klasy są zróżnicowane. Każdy, kto chce się uczyć, kończy szkołę, zdaje maturę i egzamin zawodowy. Szkoła uczy bardzo efektywnie. Potwierdza to dodatni wskaźnik EWD (Edukacyjna Wartość Dodana), który informuje, że każdy z naszych uczniów w toku edukacji rozwinął się, oraz wysokie pozycje w rankingach techników w Perepektywach.

 

        22. Czy w szkole jest internat?

Szkoła nie ma własnego internatu. Uczniowie spoza Bydgoszczy mogą skorzystać m.in. z Bursy nr 1 przy ul. B. Głowackiego w Bydgoszczy (tel. 52 342 46 91).