Informujemy, że termin składania wniosków w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” upływa 4 września 2020 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię Bydgoskiej Karty Rodzinnej oraz spis potrzebnych uczniowi podręczników (bez ćwiczeń i kart pracy). Realizacja wypożyczeń będzie możliwa po podpisaniu umowy użyczenia przez rodzica lub pełnoletniego ucznia. 

Dokumenty do pobrania: 

Wzór wniosku

Umowa użyczenia (należy wydrukować 2 egzemplarze)