WŁADZE- SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Szymon Baumgart 1a - Przewodniczący

Karolina Witkowska 1a - Wiceprzewodnicząca

Patryk Niemczewski 2c – Wiceprzewodniczący

Patrycja Korzeniewska 1d - Sekretarz

 

ZEBRANIA
RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W KAŻDĄ ŚRODĘ O GODZINIE 10
W SZKOLNEJ BIBLIOTECE.

 

 Plan działań samorządu w roku szkolnym 2018/2019

Data

Działania zaplanowane/zrealizowane

wrzesień

Sejmik klasowy – spotkanie z uczniami klas 1

Obóz integracyjny

Dzień Chłopaka

październik

Dzień Edukacji Narodowej

Oddawanie krwi

listopad

Andrzejki

Forum Samorządów

grudzień

Mikołajki

luty

Walentynki

marzec

Dzień Kobiet

kwiecień

Zakończenie roku szkolnego klas 4

czerwiec

Dzień Dziecka

Zakończenie roku szkolnego