Rada Samorządu Uczniowskiego przypomina, że dzisiaj, tj. 20 marca 2019 roku w auli ZSEA o godzinie 10.00 odbędzie się Sejmik Uczniowski, na który zapraszamy zgłoszonych wcześniej do udziału przedstawicieli wszystkich klas.