WŁADZE- SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Szymon Baumgart 1a - Przewodniczący

Karolina Witkowska 1a - Wiceprzewodnicząca

Patryk Niemczewski 2c – Wiceprzewodniczący

Patrycja Korzeniewska 1d - Sekretarz

 

ZEBRANIA
RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W KAŻDĄ ŚRODĘ O GODZINIE 10
W SZKOLNEJ BIBLIOTECE.