Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Bydgoszczy należy do Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych od momentu zarejestrowania tego Stowarzyszenia, czyli od 25 października 1995 roku.

Cele i środki działania Stowarzyszenia:

Celem jest:
1. Integracja środowiska szkół zawodowych.
2. Promowanie i propagowanie eksperymentów, innowacji pedagogicznych, twórczych rozwiązań programowych, bazowych.
3. Publikowanie i promowanie osiągnięć twórczych szkół zawodowych, dyrektorów, nauczycieli i uczniów.
4. Wymiana doświadczeń w zakresie:
a) organizacji i zarządzania szkołą;
b) organizacji pracy pedagogicznej;
c) realizacji w sposób nowoczesny dotychczasowych rozwiązań jak: praktycznej nauki zawodu, praktyk zawodowych, egzaminów z nauki zawodu, egzaminów z przygotowania zawodowego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami statutowymi poprzez:
1. Organizowanie:
- konferencji metodycznych;
- kursów doskonalenia zawodowego
- seminariów, sesji popularno - naukowych, sympozjów;
- imprez kulturalnych, konkursów i wystaw;
- imprez turystycznych i sportowych.
2. Nawiązywanie współpracy z instytucjami naukowymi z kraju i zagranicy.

Członkami Stowarzyszenia jest 25 Szkół Zawodowych z terenu północnej Polski.

1. Zespół Szkół Zawodowych w Białogardzie
2. Zespół Szkół Mechanicznych w Białystoku
3. Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Bydgoszczy
4. Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Bydgoszczy
5. Zespół Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy
6. Zespół Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy
7. Zespół Szkół Handlowych w Bydgoszczy
8. Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 w Bydgoszczy
9. Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy
10.Zespół Szkół Technicznych w Człuchowie
11.Zespół Szkół Morskich w Gdańsku
12.Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Gdańsku
13.Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku
14.Zespół Szkół Mechanicznych w Gdyni
15.Zespół Szkół Mechanicznych w Łomży
16.Zespół Szkół Ekonomicznych w Mławie
17.Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Tomyślu
18.Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
19.Zespół Szkół Zawodowych w Pułtusku
20.Zespół Szkół Zawodowych w Szczecinku
21.Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie
22.Zespół Szkół Elektrycznych w Toruniu
23.Zespół Szkół Elektrycznych w Włocławku
24.Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Więcborku
25.Zespół Szkół Spożywczo - Handlowych w Wrocławiu