Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych

 

Dyrektor – mgr Damian Meller

Wicedyrektor do spraw szkoły dziennej – mgr Sylwia Seroczyńska

Wicedyrektor do spraw szkoły zaocznej – mgr Ewa Szmagalska