ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023 / 2024

 I semestr:  04.09.2023 r. – 17.12.2023 r.
II semestr: 18.12.2023 r. - 21.06.2024 r.

 Spotkania z Rodzicami uczniów technikum:

18.09.2023, godz. 16.30 – zebrania wychowawców z Rodzicami uczniów klas 1
18.09.2023, godz. 17.00 – zebrania wychowawców z Rodzicami uczniów klas 2 - 5
13.11.2023 – „Drzwi otwarte”  godz. 17.00
18.12.2023 – Wywiadówka  godz. 17.00
08.04.2024 – „Drzwi otwarte”  godz. 17.00
27.05.2024 – „Drzwi otwarte”  godz. 17.00

Praktyka zawodowa:

Klasy trzecie: 26.02.2024 r. – 24.03.2024 r.
Klasy czwarte: 06.05.2024 r. – 02.06.2024 r.

Przewidywane dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

12.01.2024 r. – egzamin zawodowy w części praktycznej EKA.07
16.01.2024 r. – egzamin zawodowy w części praktycznej EKA.05
02.05.2024 r.
06.05.2024 r., 07.05.2024 r., 08.05.2024 r., 09.05.2024 r., 13.05.2024 r. – pisemne egzaminy maturalne
12.06.2024 r. – egzamin zawodowy w części praktycznej EKA.04
17.06.2024 r. – egzamin zawodowy w części praktycznej EKA.05

Kalendarz szkolny 2023 / 2024 

I semestr:     04.09.2023 r. – 17.12.2023 r.

Termin

Tematyka

WRZESIEŃ

04.09.2023 r., godz. 9.00

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

18.09.2023 r., godz. 16.30

Zebrania wychowawców z Rodzicami uczniów klas 1
(w salach lekcyjnych)

18.09.2023 r., godz. 17.00

Zebrania wychowawców z Rodzicami uczniów klas 2 - 5
(w salach lekcyjnych)

21-22.09.2023 r.

Obóz integracyjny (Wiktorowo)

PAŹDZIERNIK

14.10.2023 r. (sobota)

Dzień Edukacji Narodowej

LISTOPAD

13.11.2023 r.  godz. 17.00

„Drzwi otwarte” dla Rodziców uczniów technikum

Ustali organizator

Próbna matura z wyd. Operon

II semestr:   18.12.2023 r. -  21.06.2024 r.

GRUDZIEŃ

18.12.2023 r.  godz. 17.00

Wywiadówka-wyniki klasyfikacji semestralnej

22.12.2023 r.

Wigilia szkolna

23 - 31.12.2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

06.01.2024 r. (sobota)

Święto Trzech Króli

12.01.2024 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(praktyczny egzamin zawodowy EKA.07)

16.01.2024 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(praktyczny egzamin zawodowy EKA.05)

LUTY

10.02.2024 r. (sobota)

Studniówka (hotel CITY)

12.02. – 25.02.2024 r.

Ferie zimowe

26.02. – 24.03.2024 r.

Praktyka zawodowa klas trzecich

MARZEC

26.02. – 24.03.2024 r.

Praktyka zawodowa klas trzecich - cd

28.03. – 02.04.2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

KWIECIEŃ

28.03. – 02.04.2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna - cd

08.04.2024 r.  godz. 17.00

„Drzwi otwarte” dla Rodziców uczniów technikum

20.04.2023 r., godz. 9.00 – 13.00

„DRZWI OTWARTE” Ekonomika dla uczniów szkół podstawowych

26.04.2024 r.

Zakończenie roku szkolnego dla klas piątych

MAJ

01.05.2024 r.

Święto Pracy

02.05.2024 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05.2024 r.

Święto Konstytucji

06.05.- 02.06.2024 r.

Praktyka zawodowa klas czwartych

06.05.2024 r., 07.05.2024 r., 08.05.2024r., 09.05.2024r., 13.05.2024r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (matura)

07 – 23.05.2024 r.

Egzamin maturalny w części pisemnej i ustnej

27.05.2024 r.  godz. 17.00

„Drzwi otwarte” dla Rodziców uczniów technikum

30.05.2024r. (czwartek)

Boże Ciało

CZERWIEC

06.05.- 02.06.2024 r.

Praktyka zawodowa klas czwartych - cd

12.06.2024 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(praktyczny egzamin zawodowy EKA.04)

17.06.2024 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(praktyczny egzamin zawodowy EKA.05)

21.06.2024 r.

Zakończenie roku szkolnego

22.06 – 31.08.2024 r.

Ferie letnie