GODZINY PRACY
PSYCHOLOGA-PEDAGOGA SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2022/23

mgr Agnieszka Pawełczak

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

8:30 -15.00

8:30 -15.00

8:30 -14.00 

CZWARTEK

PIĄTEK

8:30 -13.00

9.30 -11.30

11.30 – 12:30 KONSULTACJE 

Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

  • Masz pytania dotyczące funkcjonowania dziecka w szkole.
  • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
  • Niepokoisz się zachowaniem dziecka.
  • Szukasz pomocy i nie wiesz do kogo się z tym zwrócić.
  • Chcesz porozmawiać o relacjach ze swoim dzieckiem.

 W RAZIE POTRZEBY SKORZYSTAJ Z POMOCY:

 Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji,Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”
Bydgoszcz, ul. Przodowników Pracy 12
tel./fax: 052/ 375-54-05, 052/ 361-76-82
filia: ul. J. Porazińskiej 9, tel. 052/ 344-52-82


Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny
ul. Dunikowskiego 2, tel. 052/ 375 33 82


Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ „MONAR”
Bydgoszcz, ul. Swarzewska 2a
tel. 052/ 361 64 45 tel. zaufania 052/ 361 64 47


Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Stowarzyszenia MONAR Oddział Dzienny
ul. Św. Trójcy 15, teł. 052/ 345 88 88


Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ul. Brzozowa 28, teł, 052/ 371 19 08


Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Bydgoszcz, ul. Dworcowa 67, tel. 052/ 321 35 00


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 8 tel. 052/ 58-58-6 19


Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Oddział Leczenia Uzależnień
ul. Kurpińskiego 19, tel. 052/ 585 40 39


Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego, Oddział Krótkoterminowej Terapii Odwykowej i Detoksykacji dla Kobiet
ul. Szpitalna 19, tel. 052/ 370-93-20


Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Stawowa 1, tel. 052/ 373-85-86


Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy
ul. Wojska Polskiego 4F, Sekcja Prewencji, tel. 052/ 5881258


STRAŻ MIEJSKA, tel. 986