REKRUTACJA 2023-2024
Technikum Ekonomiczne nr 6

PROFILE KLAS
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Klasa

PROFIL

ZAWÓD

SPECJALIZACJA

ROZSZERZENIA

PATRONAT

1A

ekonomiczno- matematyczny

technik
rachunkowości

prowadzenie działalności gospodarczej

matematyka, j.angielski

SKWP

1B

ekonomiczno- kadrowy

technik
ekonomista

kadrowo-płacowa

geografia, j.angielski

ZUS

1C

ekonomiczno- marketingowy

technik
ekonomista

zarządzanie i marketing

geografia, j.angielski

UKW

1D

ekonomiczno- informatyczny

technik
ekonomista

biznes i e-biznes

informatyka, j.angielski

BKI

1E

ekonomiczno- administracyjny

technik
rachunkowości

celno-skarbowa

geografia, j.angielski

KAS

1F

ekonomiczno- prawny

technik
ekonomista

prawo cywilne
i prawo pracy

historia, j.angielski

WZ PBŚ

SKWP – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
UKW - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
BKI - Bydgoski Klaster Informatyczny
KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
WZ PBŚ - Wydział Zarządzania Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich

NIE WYMAGAMY ŻADNYCH ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH.

Film – zapraszamy do Ekonomika

TETV: Drzwi Otwarte Ekonomika 23.04.2022- film

#poDzwonku - Lekcja 4 ZSE-A Ekonomik - Film

Link do logowania się do systemu naboru

W A Ż N A   I N F O R M A C J A   D L A   K A N D Y D A T Ó W

Do dokumentów składanych do szkoły należy dołączyć, w wersji papierowej,
2 podpisane fotografie legitymacyjne.

Szkoła oferuje naukę w Technikum Ekonomicznym nr 6
5 lat na podbudowie szkoły podstawowej

Kierunki kształcenia:

Technik Ekonomista

Technik Rachunkowości

FAQ (– najczęściej zadawane pytania)

Sprawdź nas i nasze wyniki. Instrukcja obrazkowa krok po kroku. (plik w pdf)

WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ DLATEGO, ŻE MASZ MOŻLIWOŚĆ:

 • uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną i przyjazną kadrę nauczycieli,
 • wziąć udział w obozie integracyjnym dla klas pierwszych,
 • rozwijać talent aktorski i wokalny w szkolnym teatrze,
 • korzystać z nowoczesnych pracowni komputerowych
 • poznać smak pracy społecznej w Samorządzie Szkolnym, PCK, wolontariacie,
 • nauczyć się tańczyć z profesjonalną kadrą instruktorską,
 • korzystać z fantastycznie wyposażonej biblioteki multimedialnej,
 • uczestniczyć w życiu kulturalnym Bydgoszczy, wychodząc z kolegami i koleżankami do kina, teatru, filharmonii, opery,
 • odbywać praktykę zawodową u największych pracodawców Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego,
 • realizować płatne staże wakacyjne w największych finansowych instytucjach naszego regionu,
 • uczestniczyć w programie zagranicznych praktyk zawodowych „Młodzi Ekonomiści na Europejskim Rynku Pracy”, w ramach europejskiego programu Erasmus+

RekrutacjaZSEA

WARTO WYBRAĆ EKONOMIK,
BO WARTO WYBRAĆ SUKCES!

Drzwi Otwarte Ekonomika

 

 

 

 

Rekrutacja do Szkoły Zaocznej