WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA CZERWIEC 2021

 

KWALIFIKACJA AU.35 – PLANOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ORGANIZACJI

PROCENT ZDAJĄCYCH, KTÓRZY ZDALI EGZAMIN I OTRZYMALI ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE

 ZSEA

95%

 WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

 87%

Różnica punktów procentowych

ZSEA - WOJ.KUJ.-POM.

+8

KRAJ

 88%

Różnica punktów procentowych

ZSEA - KRAJ

+7

 

KWALIFIKACJA AU.36 – PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI

PROCENT ZDAJĄCYCH, KTÓRZY ZDALI EGZAMIN I OTRZYMALI ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE

 ZSEA

76%

 WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

 70 %

Różnica punktów procentowych

ZSEA - WOJ.KUJ.-POM.

+6

KRAJ

66

Różnica punktów procentowych

ZSEA - KRAJ

+20

 

 KWALIFIKACJA EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych i gospodarki finansowej w jednostce organizacyjnej

PROCENT ZDAJĄCYCH, KTÓRZY ZDALI EGZAMIN I OTRZYMALI ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE

 ZSEA

 94%

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

 80%

Różnica punktów procentowych

ZSEA - WOJ.KUJ.-POM.

+14

KRAJ

 74%

Różnica punktów procentowych

ZSEA - KRAJ

+20

 

KWALIFIKACJA EKA.07 – Prowadzenie rachunkowości

PROCENT ZDAJĄCYCH, KTÓRZY ZDALI EGZAMIN I OTRZYMALI ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE

 ZSEA

 89%

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

 BRAK DANYCH

Różnica punktów procentowych

ZSEA - WOJ.KUJ.-POM.

BRAK DANYCH

KRAJ

 79%

Różnica punktów procentowych

ZSEA - KRAJ

+10