Zdawalność egzaminu maturalnego na przestrzeni lat absolwentów technikum

Język polski

2016

2017

2018

2019

2020

2021

kraj

99%

97 %

97%

95%

92%

93%

woj. kujawsko-pomorskie

98%

97%

96%

99 %

88 %

91%

ZSEA

100%

100%

100%

100%

99%

100%

 

 

Matematyka

2016

2017

2018

2019

2020

2021

kraj

80%

79 %

82%

84 %

76 %

77%

woj. kujawsko-pomorskie

79%

79%

83%

85 %

81 %

77%

ZSEA

99%

99%

98%

99%

99%

100%

 

 

Język angielski

2016

2017

2018

2019

2020

2021

kraj

93%

92 %

95%

93 %

91 %

92%

woj. kujawsko-pomorskie

97%

90%

95%

97 %

89 %

92%

ZSEA

100%

100%

99%

97%

99%

100%

 

 

Ogółem

2016

2017

2018

2019

2020

2021

kraj

76 %

76 %

79%

81 %

73 %

75%

woj. kujawsko-pomorskie

85 %

77 %

80%

81 %

72 %

75%

ZSEA

99 %

99 %

99 %

97 %

98 %

100%