Złota Szkoła

Gościmy

Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka od 1.IV.2013

5759161
Dziś
Wczoraj
W tygodniu
Poprzedni tydzień
W miesiącu
Poprzedni miesiąc
Ogółem
7228
7076
52315
5649800
182323
211669
5759161

Your IP: 192.168.220.1
Server Time: 2018-09-23 23:00:06

 To już trzeci raz Ekonomik otrzymał Złotą Tarczę! 

Gratuluję wszystkim, których praca, zaangażowanie i pasja przyczyniły się do sukcesu Szkoły.
Joanna Wójt          
Dyrektor Zespołu Szkół     
Ekonomiczno-Administracyjnych
 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum  Ekonomiczne nr I w ZSE-A w Bydgoszczy jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2018”.

Artykuły

Ogólnopolski konkursu "Przedsiębiorczy na rynku finansowym"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w etapie szkolnym konkursu "Przedsiębiorczy na rynku finansowym", który odbędzie się w grudniu 2017r . Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu "Przedsiębiorczy na rynku finansowym" jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim i Citi Foundation. Celem Ogólnopolskiego konkursu jest wzrost poziomu wiedzy ekonomiczno-finansowej oraz poziomu umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie racjonalnego zarządzania finansami.

Zapisywać się można do 28 listopada u Pani: A. Górniewskiej i S.Seroczyńskiej.

 

 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu "Przedsiębiorczy na Rynku Finansowym" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018

 1. W Ogólnopolskim Konkursie "Przedsiębiorczy na Rynku Finansowym" mogą wziąć udział wszystkie szkoły, których nauczyciele zgłosili się do udziału w programie „Moje finanse”.
 2. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu "Przedsiębiorczy na Rynku Finansowym" jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości wspólnie z Fundacją Warszawski Instytut Bankowości, Citi Foundation i Union Investment TFI S.A.
 3. Celem Ogólnopolskiego Konkursu "Przedsiębiorczy na Rynku Finansowym" jest wzrost poziomu wiedzy ekonomiczno-finansowej oraz poziomu umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych  w zakresie racjonalnego zarządzania finansami.
 4. Do udziału w Ogólnopolskim Konkursie "Przedsiębiorczy na Rynku Finansowym" można zgłaszać uczniów za pośrednictwem strony internetowej Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości w zakładce „Moje finanse" - www.moje-finanse.junior.org.pl
 5. Konkurs przebiega w III etapach: I etap ma charakter szkolny, II etap to zmagania międzyszkolne, III etap to wielki finał.
 6. Nauczyciele i uczniowie otrzymują tzw. "materiał startowy", czyli wskazówki jak przygotować się do konkursu.
 7. I etap składa się z dwóch części: eliminacji i rozgrywki. Nauczyciel, w wybranym przez siebie terminie (grudzień), przeprowadza eliminacje wewnątrzszkolne, wykorzystując zamieszczone na stronie internetowej programu konkursowe testy. Na podstawie eliminacji wewnątrzszkolnych wyłaniane są 3-osobowe zespoły, które nauczyciel zgłasza do rozgrywki  za pośrednictwem strony internetowej programu "Moje finanse". Zespoły przystępują do rozgrywek, w ramach których rozwiązują 3 studia przypadku. Termin rozgrywek oraz szczegółowe zasady ich przeprowadzania zostaną ogłoszone na stronie internetowej programu najpóźniej do10 dni przed rozpoczęciem rozgrywki.
 8. O wyniku rozgrywki zadecyduje liczba otrzymanych punktów i czas, w którym zadania zostaną rozwiązane.
 9. Zespoły uczestniczące w I etapie otrzymają certyfikaty uczestnictwa w formie elektronicznej.
 10. Do II etapu kwalifikuje się 20 zespołów. Zespoły zakwalifikowane do II etapu otrzymują sprzęt, za pomocą którego mogą zrealizować zadanie konkursowe.
 11. W II etapie uczniowie mają za zadanie przygotować film i opublikować go w internecie. Tematyka i dane techniczne niezbędne do realizacji zadania zostaną ogłoszone na stronie internetowej programu 26.02.2018 r. Zespoły  zakwalifikowane do II etapu otrzymają wszystkie informacje również drogą mailową na adres podany podczas rejestracji zespołów. Przystępując do konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie Uczestnicy oświadczają, że przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego filmu oraz że wszystkie osoby występujące w filmie wyrażają zgodę na publikację wizerunku. Twórcy filmu udzielają organizatoromkonkursu nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystywanie nadesłanych filmów w celach dydaktycznych.
 12. W II etapie najpierw internauci oceniają atrakcyjność filmu (ważna jest aktywność szkoły mierzona liczbą oddanych głosów na przedstawioną pracę konkursową). Głosowanie internautów odbywać się będzie na stronie internetowej programu „Moje finanse” w dniach 14-20.03.2018 r. Następnie specjalnie powołany przez sponsora zespół ekspertów oceni wartość merytoryczną 12 filmów, które w wyniku głosowania internautów zdobędą najwięcej głosów.
 13. Wyniki II etapu zostaną ogłoszone 27.03.2017 r. na stronie internetowej programu "Moje finanse". Zespoły uczestniczące w II etapie otrzymają dyplomy w formie elektronicznej.
 14. Do III etapu awansuje 8 zespołów. Finaliści o awansie zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej programu "Moje finanse" oraz drogą mailową na adresy podane podczas rejestracji zespołu.
 15. Rozgrywka finałowa składa się z dwóch części: testu wiedzy i debat metodą Karla Poppera ocenianych przez powołane przez organizatorów jury konkursu. Teza debaty zostanie ogłoszona trzy tygodnie przed rozgrywką finałową na stronie  internetowej programu.
 16. III etap - finał konkursu - odbędzie się 19-21.04.2018 r. w Konstancinie Jeziornej.
 17. Jury wyłoni zwycięzców. Decyzje Jury są ostateczne.
 18. Dla finalistów Konkursu przewidziano dyplomy i atrakcyjne nagrody.
 19. Dla nauczycieli-opiekunów grup konkursowych przewidziano podziękowania.
 20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania do regulaminu zmian, o których powiadomią uczestników na stronie internetowej programu.

 

 

Szkoła Zaoczna CKU nr 2 w ZSEA

ZSEA na Facebooku

 

 

Historyczny konkurs wojewódzki

E-Dziennik

 

SU