Złota Szkoła

Gościmy

Odwiedza nas 110 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka od 1.IV.2013

5269453
Dziś
Wczoraj
W tygodniu
Poprzedni tydzień
W miesiącu
Poprzedni miesiąc
Ogółem
2466
6414
15956
5196036
121633
163374
5269453

Your IP: 192.168.220.1
Server Time: 2018-07-18 08:51:37

 To już trzeci raz Ekonomik otrzymał Złotą Tarczę! 

Gratuluję wszystkim, których praca, zaangażowanie i pasja przyczyniły się do sukcesu Szkoły.
Joanna Wójt          
Dyrektor Zespołu Szkół     
Ekonomiczno-Administracyjnych
 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum  Ekonomiczne nr I w ZSE-A w Bydgoszczy jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2018”.

Egzamin zawodowy

 HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W ZSEA

CZERWIEC 2018

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w następujących salach:

 • Część pisemna – 19.06.2018

godzina

sala

kwalifikacja

klasy

10.00

aula, sala gimnastyczna, 8, 9

A.35

 

uczniowie TE zgodnie z harmonogramami

12.00

aula, sala gimnastyczna, 8

A.36

absolwenci TE

14.00

sala gimnastyczna

A.65

słuchacze KKZ zgodnie z harmonogramami

 

 • Część praktyczna – 25.06.2018

godzina

sala

kwalifikacja

klasy

9.00

13, 14, 15, 16, 17, 19, 05

 

A.36

 

absolwenci TE zgodnie z harmonogramami

 

 • Część praktyczna – 26.06.2018

godzina

sala

kwalifikacja

klasy

9.00

13, 14, 15, 16, 17, 19, 05

 

A.36

 

absolwenci TE, osoby ponownie przystępujące do egzaminu zgodnie z harmonogramami

 

 • Część praktyczna – 27.06.2018

godzina

sala

kwalifikacja

klasy

9.00

13, 14, 15, 16, 17, 19, 05

 

A.35

 

uczniowie TE, osoba ponownie przystępująca do egzaminu zgodnie z harmonogramami

15.00

13, 14, 15, 16, 17, 19, 05

 

A.35

 

uczniowie TE zgodnie z harmonogramami

 

 • Część praktyczna – 28.06.2018

godzina

sala

kwalifikacja

klasy

9.00

15, 16, 19

 

A.35

 

uczniowie TE zgodnie z harmonogramami

 

 • Część praktyczna – 29.06.2018

godzina

sala

kwalifikacja

klasy

9.00

13, 14, 16, 17

A.65

słuchacze KKZ zgodnie z harmonogramami

 

 


 

WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH

SESJA CZERWIEC 2018

  I.  Część pisemna

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty*.

 II. Część praktyczna

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

LP

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

1.

A.35

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

kalkulator prosty*

2.

A.36

Prowadzenie rachunkowości

kalkulator prosty*

3.

A.65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

kalkulator prosty*

 * Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający muszą okazać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

 


 

 KOMUNIKAT DYREKTORA CKE

 

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Opłatę za egzamin zawodowy wnoszą:

 • uczniowie młodociani pracownicy
 • absolwenci szkół, absolwenci KKZ przystępujący do egzaminu po raz trzeci i kolejny
 • osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
 • osoby przystępujące do eksternistycznego egzaminu zawodowego.

Opłata za egzamin zawodowy wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (182,44 zł).

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu, opłata za ten egzamin wynosi:

 • w przypadku części pisemnej – 1/3 opłaty (60,81 zł)
 • w przypadku części praktycznej – 2/3 opłaty (121,63 zł)

Wpłat należy dokonywać na konto: 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać: EK_imię_nazwisko_PESEL zdającego.                                                    

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu.

 

 


 

 

Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe można uzyskać na stronach:

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018 – aktualizacja z 19 stycznia 2018

 


 

 

Myślisz o egzaminie - sprawdź się


http://ekonomista100.blogspot.com/

http://www.egzaminzawodowy.info/


 

WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA CZERWIEC 2017

 

KWALIFIKACJA A.35 – PLANOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ORGANIZACJI

UDZIAŁ UCZNIÓW TE, KTÓRZY PO RAZ PIERWSZY PRZYSTĘPOWALI DO EGZAMINU

ZŁOŻYLI DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI PISEMNEJ

PRZYSTĄPILI DO CZĘŚCI PISEMNEJ

ZDALI CZĘŚĆ PISEMNĄ

 

119 UCZNIÓW KL.III

 

 

117 UCZNIÓW

 

 

110 UCZNIÓW

 

 

ZŁOŻYLI DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

PRZYSTĄPILI DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

ZDALI CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ

 

119 UCZNIÓW KL. III

 

117 UCZNIÓW

 

 

106 UCZNIÓW

 

 

PROCENT ZDAJĄCYCH, KTÓRZY ZDALI ODPOWIEDNIE CZĘŚCI EGZAMINU

 

CZĘŚĆ PISEMNA

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

ZSEA

 

 

94%

 

90,6%

 

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

 

 

90,2%

 

76,4%

Różnica punktów procentowych

ZSEA - WOJ.KUJ.-POM.

 

+3,8

 

+14,2

 

PROCENT ZDAJĄCYCH, KTÓRZY ZDALI EGZAMIN I OTRZYMALI ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE

 

ZSEA

 

87,2%

 

 

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

 

 

72,7%

Różnica punktów procentowych

ZSEA - WOJ.KUJ.-POM.

 

+14,5

 

KWALIFIKACJA A.36 – PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI

UDZIAŁ UCZNIÓW TE, KTÓRZY PO RAZ PIERWSZY PRZYSTĘPOWALI DO EGZAMINU

ZŁOŻYLI DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI PISEMNEJ

PRZYSTĄPILI DO CZĘŚCI PISEMNEJ

ZDALI CZĘŚĆ PISEMNĄ

 

140 UCZNIÓW

 

 

136 UCZNIÓW

 

 

129 UCZNIÓW

 

 

ZŁOŻYLI DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

PRZYSTĄPILI DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

ZDALI CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ

 

140 UCZNIÓW

 

 

133 UCZNIÓW

 

 

122 UCZNIÓW

 

 

PROCENT ZDAJĄCYCH, KTÓRZY ZDALI ODPOWIEDNIE CZĘŚCI EGZAMINU

 

CZĘŚĆ PISEMNA

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

ZSEA

 

 

94,9%

 

91,7%

 

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

 

 

82,2%

 

72,3%

Różnica punktów procentowych

ZSEA - WOJ.KUJ.-POM.

 

+12,5

 

+19,4

  

PROCENT ZDAJĄCYCH, KTÓRZY ZDALI EGZAMIN I OTRZYMALI ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE

 

ZSEA

 

87,14%

 

 

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

 

 

65,4%

Różnica punktów procentowych

ZSEA - WOJ.KUJ.-POM.

 

+21,74

  

WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA CZERWIEC 2017

 

KWALIFIKACJA A.65 – ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH

UDZIAŁ SŁUCHACZY KKZ, KTÓRZY PO RAZ PIERWSZY PRZYSTĘPOWALI

DO EGZAMINU

ZŁOŻYLI DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI PISEMNEJ

PRZYSTĄPILI DO CZĘŚCI PISEMNEJ

ZDALI CZĘŚĆ PISEMNĄ

 

21 SŁUCHACZY

 

 

21 SŁUCHACZY

 

18 SŁUCHACZY

 

ZŁOŻYLI DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

PRZYSTĄPILI DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

ZDALI CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ

 

21 SŁUCHACZY

 

 

21 SŁUCHACZY

 

18  SŁUCHACZY

 

PROCENT ZDAJĄCYCH, KTÓRZY ZDALI ODPOWIEDNIE CZĘŚCI EGZAMINU

 

CZĘŚĆ PISEMNA

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

ZSEA

 

 

85,7%

 

85,7%

 

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

 

 

83,4%

 

79%

Różnica punktów procentowych

ZSEA - WOJ.KUJ.-POM.

 

+2,3

 

+6,7

 

PROCENT ZDAJĄCYCH, KTÓRZY ZDALI EGZAMIN I OTRZYMALI ŚWIADECTWO POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE

 

ZSEA

81%

 

WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

 

 

71,2%

Różnica punktów procentowych

ZSEA - WOJ.KUJ.-POM.

+8,8

 

   


 

Informacje na temat egzaminu zawodowego

  


 

Pliki do pobrania:

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe:

 

Technik ekonomista 331403

 

Technik rachunkowości 431103

 

Technik administracji 334306

 

 


 

 

 

Szkoła Zaoczna CKU nr 2 w ZSEA

ZSEA na Facebooku

 

 

E-Dziennik

 

SU